Så skriver du förkortningar

Tillhör du dem som skriver förkortningen mm och menar med mera? Faktum är att du egentligen skriver millimeter och det kanske inte riktigt passar i sammanhanget. Här är en liten guide till svenska förkortningar!

Skriv helst ut orden
Grundregeln är att helst inte använda förkortningar alls. I alla fall inte i löpande text, eftersom det stör läsningen.

Punkter eller mellanslag
Skriver du ändå förkortningar kan du göra det på olika sätt, beroende på vad som ska förkortas.

Punkter i en förkortning visar att ett eller flera ord har blivit avbrutna. Med mera förkortas alltså m.m.

Det går också att använda mellanslag i stället: m m. Står bokstäverna mm ihop utan mellanslag eller punkter betyder de som sagt millimeter.

Språkrådet anser att punkter förtydligar, medan tidningar och andra medier i allmänhet skriver utan punkter. Dagens Nyheter, till exempel, anser att punkter stör läsningen.

Själv har jag (Anna på Falkblick Kommunikation) valt att skriva förkortningar utan punkter. Men helst undviker jag dem helt. Dock skriver jag givetvis som respektive kund önskar. Det viktigaste är ju att vara enhetlig!

Förkortningar med sammandragning
Vissa förkortningar består av sammandragningar. De ska varken ha punkt eller mellanslag. Exempel:
jfr (jämför)
dr (doktor)

Förkortningar av akademiska titlar

Namn på titlar skrivs så här, enligt Språkrådets guide:
fil.mag. (filosofie magister)
fil.kand. (filosofie kandidat)
dipl.ing. (diplomerad ingenjör)
med.dr (medicine doktor)

Förkortningar som kan utläsas som ord

Kan en förkortning utläsas som ett vanligt ord? Då ska den skrivas med små bokstäver. Skriv alltså cv (curriculum vitae), vd (verkställande direktör) och tv (även teve används).

Initialförkortningar ska också skrivas med små bokstäver om de kan utläsas som ord: Saco (Sveriges Akademikers Centralorganisation) och Nato (North Atlantic Treaty Organization). Även om företagen själva använder versaler i sina logotyper bör du "ta ner" orden i löpande text, alltså använda små bokstäver. Ett exempel här är IKEA (i logotypen) och Ikea (i löpande text).

Ovanliga eller okända förkortningar
Tänk efter innan du använder förkortningar som läsaren kanske inte känner till. Då är det enklare och tydligare att skriva ut det som menas.

För min egen del tog det ett tag innan polletten ramlade ner. när jag fick meddelanden som FYA och TTFN. Men nu vet jag att FYA betyder For your action. Den sistnämnda förkortningen då? Den får, i utskriven form, avsluta det här språkrådet.

Ta ta for now!


PS. Vill du diskutera? Välkommen till Falkblick Kommunikations Facebooksida!

Foto: Wikipedia.

Populära inlägg i den här bloggen

PS och DS i brev

Sneak peek eller sneak peak?

Varför säger man "peppar, peppar, ta i trä"?

Omständlig eller omständig?

Förrän eller förens?

Heter det kvalité eller kvalitet?

Skillnaden mellan nått och nåt

Att göra en pudel – varför heter det så?

Stor eller liten bokstav i namn på månader och veckodagar?

Hur använder man &-tecknet?