Inlägg

Visar inlägg från maj 15, 2016

Orden som inte ska skrivas ihop

Bild
Foto: davide vizzini.


Det är mycket tal om särskrivningar. Men det finns även ett motsatt problem. Många skriver ihop ord som egentligen ska stå isär. Här är några exempel!


Fel:           Rätt:

påväg             på väg

tillslut*            till slut

försent            för sent

farsdag           fars dag

morsdag         mors dag

*I betydelsen 'slutligen'.

Olika skrivsätt beroende på var betoningen ligger
Det finns också uttryck som både kan skrivas ihop och isär. Språkrådet berättar att det dock finns vissa tumregler att gå efter.

Om den starkaste betoningen ligger på det första ordet ska du skriva ihop uttrycket:
alltför återigen

I övriga fall bör du skriva isär uttrycket:
allt fler
för all del
god afton
något så när
så vitt

Hopskrivning eller särskrivning av hävd
Dessutom finns det en samling ord som skrivs ihop eller isär av hävd (det vill säga av tradition).

Skriv ihop: 
alltihop
alltmer
dessförinnan
häromdagen
häromkvällen
någonstans
tvärtom

Skriv isär:
allt som oftast
rent ut
så…