23 september 2016

Så skriver du förkortningar

Tillhör du dem som skriver förkortningen mm och menar med mera? Faktum är att du egentligen skriver millimeter och det kanske inte riktigt passar i sammanhanget. Här är en liten guide till svenska förkortningar!

Skriv helst ut orden
Grundregeln är att helst inte använda förkortningar alls. I alla fall inte i löpande text, eftersom det stör läsningen.

Punkter eller mellanslag
Skriver du ändå förkortningar kan du göra det på olika sätt, beroende på vad som ska förkortas.

Punkter i en förkortning visar att ett eller flera ord har blivit avbrutna. Med mera förkortas alltså m.m.

Det går också att använda mellanslag i stället: m m. Står bokstäverna mm ihop utan mellanslag eller punkter betyder de som sagt millimeter.

Språkrådet anser att punkter förtydligar, medan tidningar och andra medier i allmänhet skriver utan punkter. Dagens Nyheter, till exempel, anser att punkter stör läsningen.

Själv har jag (Anna på Falkblick Kommunikation) valt att skriva förkortningar utan punkter. Men helst undviker jag dem helt. Dock skriver jag givetvis som respektive kund önskar. Det viktigaste är ju att vara enhetlig!

Förkortningar med sammandragning
Vissa förkortningar består av sammandragningar. De ska varken ha punkt eller mellanslag. Exempel:
jfr (jämför)
dr (doktor)

Förkortningar av akademiska titlar

Namn på titlar skrivs så här, enligt Språkrådets guide:
fil.mag. (filosofie magister)
fil.kand. (filosofie kandidat)
dipl.ing. (diplomerad ingenjör)
med.dr (medicine doktor)

Förkortningar som kan utläsas som ord

Kan en förkortning utläsas som ett vanligt ord? Då ska den skrivas med små bokstäver. Skriv alltså cv (curriculum vitae), vd (verkställande direktör) och tv (även teve används).

Initialförkortningar ska också skrivas med små bokstäver om de kan utläsas som ord: Saco (Sveriges Akademikers Centralorganisation) och Nato (North Atlantic Treaty Organization). Även om företagen själva använder versaler i sina logotyper bör du "ta ner" orden i löpande text, alltså använda små bokstäver. Ett exempel här är IKEA (i logotypen) och Ikea (i löpande text).

Ovanliga eller okända förkortningar
Tänk efter innan du använder förkortningar som läsaren kanske inte känner till. Då är det enklare och tydligare att skriva ut det som menas.

För min egen del tog det ett tag innan polletten ramlade ner. när jag fick meddelanden som FYA och TTFN. Men nu vet jag att FYA betyder For your action. Den sistnämnda förkortningen då? Den får, i utskriven form, avsluta det här språkrådet.

Ta ta for now!


PS. Vill du diskutera? Välkommen till Falkblick Kommunikations Facebooksida!

Foto: Wikipedia.

9 september 2016

Hur ska man använda kommatecken?


"Mindre, färska ägg" eller "mindre färska ägg"?
Det hänger på kommatecknet.


En del undviker dem helt. Andra älskar dem. Det handlar om kommatecken, och Falkblick tillhör helt klart den senare kategorin.

När ska man då sätta ut komma i en mening? Det går inte att ge några enkla svar, enligt Språkrådet, men grundprincipen är att underlätta läsningen. Kommatecken ska visa läsarna var de ska göra paus.

Här följer några olika användningsområden, med tillhörande exempel.

Bisatser
Vid bisatser är det ofta en smaksak om man sätter ut komma eller ej. Här spelar meningens längd in: En kort mening kan klara sig utan komma, medan en lång ofta behöver pauser.

I så kallade nödvändiga bisatser sätter man inte ut komma; däremot gör man det i andra bisatser. Exempel: "För de personer som blir godissugna finns en kiosk, som säljer allt från sega råttor till polkagrisar." Här är den första som-bisatsen nödvändig, den andra inte.

Uppräkningar
Exempel: "På resan varnades vi för olika faror: ormar, spindlar och insekter."

Inskott
När man gör ett tillägg, inskott, i texten så avskiljer man det med kommatecken. (Föregående mening är ett exempel i sig.)

Tilltal
Exempel: "Snälla människa, skärp dig!"

Decimaltal
Decimaltal (som till exempel 11,36) skrivs med komma i svenskan. I en del andra språk, bland annat engelskan, ska det vara punkt i stället.

Betydelseskiljande komma
Ett komma kan ändra betydelsen i en mening: "Mindre, färska ägg" är ju inte direkt detsamma som "Mindre färska ägg". Den som är osäker kan läsa högt för att höra om det ska vara paus, och därmed komma, eller inte.

Nu har ni på fötterna om någon säger: "Komma här och komma ..."

Vill du diskutera? Välkommen till Falkblicks Facebooksida!


| More