Inlägg

Heter det kvalité eller kvalitet?

Bild
Vad heter det egentligen: kvalité eller kvalitet? Här är svaret.


Äpplet på bilden ovan ser ut att vara av god kvalitet. Se där, nu valde Falkblick-Anna stavningen "kvalitet", inte "kvalité". Varför det då, kan man fråga sig? Jo, hon följer helt enkelt rekommendationen från Språkrådet: avdelningen för språkvård inom myndigheten Institutet för språk och folkminnen.

Kvalitet med t på slutet

Språkrådet rekommenderar stavningen kvalitet och att man uttalar det med t på slutet. De anser att den betydelseskillnad som ibland har antytts "verkar meningslös att upprätthålla".

Kvalitet passar med kvantitet
Ursprungligen är det nämligen fråga om ett och samma ord. Språkrådet berättar också att formen kvalitet passar bättre ihop med ordet kvantitet, som det ofta står i motsats till.

Blanda inte
Vad du än gör, blanda inte ihop de två varianterna! Falkblick-Anna såg en gång en annons med följande text: "Kvalitéts-rea". Ingen kvalitetsgranskning där inte!

Vi avsl…

Varför heter det Blåkulla?

Bild
Är kvasten smord och katten förberedd? Nu ska det ju bära av till Blåkulla, åtminstone om du är häxa. Men även häxor ska nog tänka på dagens reserestriktioner. Vi gör en resa i historien i stället!

Vad är Blåkulla och varför heter det så? Enligt folktron är det den plats dit häxorna flög under skärtorsdagen, för att festa med djävulen. Man tände förr stora eldar för att jaga iväg dem.

Här är några förklaringar till ordet:

En omljudning av 'blokulla' (blotkullen)
Före kristendomen var det ju vanligt med blot för att blidka gudarna. De som fortsatte med blot, trots kristendomens införande, blev betraktade som häxor – som åkte just till Blåkulla.

Berget Blåkulla eller vulkanen Hekla
En teori är att Blåkulla är bergstoppen på Brattön, utanför Marstrand. Det kan också vara "Häcklefjäll", dvs vulkanen Hekla på Island, betraktad som porten till helvetet.

En försvenskning av tyska Blocksberg
I den tyska folktron fanns motsvarande platser, dit häxor begav sig under skärtorsdagsn…

Lilla skolan om citattecken

Bild
Vad heter de egentligen, de där små tecknen som brukar omge citat? Dessutom: Hur ska man skriva dem? Här är svaren: i Lilla skolan om citattecken.

Du är på föreläsning och följer med spänning framträdandet vid podiet. Då viftar plötsligt föreläsaren med fingrarna i luften och säger: "Inom situationstecken."

Citation, inte situation Genast tappar du tråden och irritationen bubblar upp. "Nej, nej!" skriker du inombords. Det heter inte ju inte situation i detta sammanhang, utan citation: ett ord som kommer av citat.Men klok och sansad som du är, lägger du band på dig. Efteråt skickar du dock ett mejl till föreläsaren med detta råd: "Säg helt enkelt citattecken i stället. Det är ett råd från språkvetarna. Då slipper man risken för feltolkningar." Se där, nu har du gjort en insats för språkvården och Falkblick-Anna applåderar!
Använd svenska citattecken i svenskan Visste du att det är skillnad mellan engelska och svenska citattecken? I svenskan använder man …