Inlägg

Varför säger man "det vete katten"?

Bild
Historien är numera klassisk. Vad skulle den nya bageriet och konditoriet heta? Ägarinnan visste inte, så hon svarade "det vete katten" och så föddes namnet Vete-Katten. Men varför säger man egentligen så?

Till att börja med ska vi reda ut vad "vete" står för. Det handlar nämligen inte alls om vetemjöl, vilket dock får anses som en mycket vitsig koppling till konditorinamnet.

Vete är nämligen konjunktiv av verbet veta, en äldre grammatisk form som kommunicerar det hypotetiska och ovissa.

"Det vete katten" betyder alltså "det må katten kanske veta". Men varför just katten och inte något annat djur? Jo, här är katten troligen en omskrivning för djävulen. I dag är förstås folk inte lika försiktiga med att nämna den hornförseddes namn. Tvärtom har nog de flesta hört (eller sagt) "det vete fan".

Konjunktiv förekommer också i andra så kallade stelnade uttryck, såsom "Leve konungen" och "Prisad vare Herren".

I dag verkar många…

Lilla förkortningsskolan

Bild
Tillhör du dem som skriver förkortningen mm och menar med mera? Faktum är att du egentligen skriver millimeter och det kanske inte riktigt passar i sammanhanget. Här är en liten guide till svenska förkortningar!
Skriv helst ut orden
Grundregeln är att helst inte använda förkortningar alls. I alla fall inte i löpande text, eftersom det stör läsningen.

Punkter eller mellanslag
Skriver du ändå förkortningar kan du göra det på olika sätt, beroende på vad som ska förkortas.

Punkter i en förkortning visar att ett eller flera ord har blivit avbrutna. Med mera förkortas alltså m.m.

Det går också att använda mellanslag i stället: m m. Står bokstäverna mm ihop utan mellanslag eller punkter betyder de som sagt millimeter.

Språkrådet anser att punkter förtydligar, medan tidningar och andra medier i allmänhet skriver utan punkter. Dagens Nyheter, till exempel, anser att punkter stör läsningen.

Själv har jag (Anna på Falkblick Kommunikation) valt att skriva förkortningar utan punkter. Men helst und…

Lilla de- och dem-skolan

Bild
Vad är det för skillnad mellan de och dem? Det är dags att en gång för alla reda ut detta. Är det för svårt: Skriv då hellre dom!
Kommer du ihåg subjekt och objekt från din tid i skolan? Om inte så kommer här en snabb repetition. Subjekt är den som gör något i en mening, till exempel barnen som cyklar. När du ska berätta att barnen cyklar kan du skriva så här: "De cyklar". Ordet de är alltså subjekt i meningen. Det kan absolut inte heta "Dem cyklar".

Objekt är den eller det som får något eller blir utsatt för något i en mening. Exempel: "Jag (subjekt) gav blommorna till dem (objekt)" eller "Hon (subjekt) har alltid de röda skorna eftersom hon tycker så mycket om dem (objekt)". Det kan absolut inte heta "Hon tycker så mycket om de." Skillnaden mellan de och dem är alltså samma skillnad som mellan jag och mig. Formerna jag och de är subjektsformer och formerna dem och mig är objektsformer.
Lathund för att skilja mellan de och dem
De kan ersä…