Inlägg

Halloween, alla helgons dag och allhelgonadagen – vad är egentligen vad?

Bild
I dag är det halloween, en tradition som blir allt större i Sverige. Men vad är egentligen vad: halloween, allhelgonadagen och alla helgons dag? Här är svaren!


Halloween
Halloween infaller den 31 oktober, ursprungligen på all hallows eve (allhelgonaafton). Firandet är främst inriktat på barn och liknar den svenska seden med påskkäringar. Barnen klär ut sig i spökkläder och går runt för att tigga godis, med ”trick or treat” (bus eller godis). Som bekant kan det här firandet vara utspritt över flera dagar, så det gäller att vara beredd med godiset i tid. Själv missade jag i år, då jag (ironiskt nog) just är hemkommen från New York.

Allhelgonadagen
Den 1 november är det allhelgonadagen, den traditionella kyrkohögtiden. År 1953 beslutade man att den dag som skulle vara allmän helgdag och medföra ledighet, skulle vara en lördag. Man införde då alla helgons dag (se nedan), men ville ändå inte inkräkta på kyrkans rätt att fira på den traditionella dagen. Därför finns det nu ofta två dagar i al…

Lilla var- och vart-skolan

Bild
Brukar du blanda ihop orden var och vart? I så fall är du inte ensam. I dag reder vi ut begreppen.

Egentligen är det väldigt enkelt. Ordet var är ett frågeord som anger befintlighet. Frågeordet vart anger riktning, inte plats.

Där eller dit
Svaret på frågan "Var?" är alltså "Där", medan svaret på "Vart?" är "Dit". Om jag frågar "Var är bilen?" vill jag veta var bilen befinner sig, men frågar jag "Vart åker bilen?" är det målet jag är ute efter.

Olika i tal och skrift
I talspråket har man på många håll i Sverige samma ord för var och vart. Många säger både "Vart är bilen?" och "Vart åker bilen?". (Jämför även engelskan, där det enbart är ordet where som gäller.)

Hur folk talar på olika dialekter ska vi nog inte lägga oss i. Men i skriftspråket gäller samma regel för alla: Skilj på var och vart!

Lämna gärna en kommentar om hur du själv brukar skriva/säga på Falkblick Kommunikations Facebooksida.

En som inte behöver …

Stava rätt till såna och nåt

Bild
Överallt verkar det nu florera felstavningar av några mycket vanliga ord. I dag reder vi ut hur såna och nåt ska stavas.

Tillhör du dem som skriver "sånna" och "nått" när du menar såna och nåt? Många verkar numera dubbelteckna konsonanterna i dessa ord fast det inte är korrekt.

Det är förstås lätt att tänka att ett ord ska stavas utifrån hur det uttalas. Vokalljuden i dessa ord är ju onekligen korta.

Men här är förklaringen till att det inte ska vara dubbla konsonanter: Ordet såna är nämligen en förkortad version av ordet sådana och där finns ju bara ett n. På samma sätt är ordet nåt en förkortad version av något. (Om man däremot avser verbet nå i dåtid, till exempel att man har "nått fram någonstans", då ska det förstås vara två t.)

Varför skriver då så många personer fel? Falkblick-Anna har sin teori om att det kanske handlar om ovana vid att se dessa ord i skrift. Dyslexi eller ovana vid att skriva får man förstås inte heller bortse från. Allt har ju sin f…