Inlägg

Visar inlägg från februari 28, 2016

Heter det "större än mig" eller "större än jag"?

Bild
Olika långa tvillingbröder i filmen Twins. Foto: gail mrs gray. "Han är större än mig", säger Lisa. "Det är fel! Så kan man inte säga!", invänder Lotta. "Det heter faktiskt 'större än jag' eftersom man ska kunna lägga till ett 'är'." Vem har rätt, Lisa eller Lotta? Svaret är att båda har rätt. Det är många som en gång lärt sig att det "rätta" är "större än jag", just för att meningen skulle kunna fortsätta med ordet är. Men "större än mig" är precis lika korrekt!  Språkrådet berättar att bägge uttryckssätten alltid funnits i bruket. Så här kan båda varianterna förklaras: "Han är större än mig.": Meningen ses som självständig. Ordet "mig" motiveras med att "än" är en preposition. "Han är större än jag.": Meningen ses som en satsförkortning. Ordet "jag" motiveras med att meningen skulle kunna fortsätta med ordet "är". Nu är det alltså