Inlägg

Visar inlägg från oktober 25, 2009

Tjugohundranio eller tvåtusennio?

Bild
Bild lånad från Starship Modeler . Tiden går och de är redan historia, framtidsvisionerna 1984 och 2001 – ett rymdäventyr . Plötsligt närmar vi oss slutet av första decenniet på 2000-talet. Eller – vad heter det egentligen? Hur skriver och uttalar man benämningen på vårt århundrade och dess första tio år? Tjugohundratalet Språkrådet rekommenderar tjugohundratalet , som benämning på århundradet 2000–2099. Syftar man på årtusendet 2000–2999 heter det tvåtusentalet . Det är viktigt att skilja på århundrade och årtusende, för att undvika missförstånd. Språkrådet tar följande fråga som exempel: "Räcker jordens lager av kol halva tvåtusentalet?". Den som frågar bör ha klart för sig om han/hon menar tiden fram till år 2050 eller 2500. En skillnad på 450 år ... En del tycker att uttrycket tjugohundra känns konstigt, men det är lika logiskt som elvahundra och nittonhundra . 00-talet Hur är det då med första decenniet i ett nytt århundrade? Språkrådet rekommenderar 00-talet (uttal

De och dem

Bild
Bild lånad från Wikipedia . Ibland är det svårt att veta om det ska heta de eller dem . Vilka regler gäller egentligen? I många dialekter uttalas båda orden som dom – men inte i alla. Kanske minns ni (med nostalgi i blicken) "Hylands hörna", där programledaren Lennart Hyland sade di . Men nu gäller det skriftspråket. Jag och mig Språkrådet berättar följande: Det finns en skillnad mellan de och dem , och det är samma skillnad som mellan jag och mig . Formerna jag och de är subjektsformer och formerna dem och mig är objektsformer. Tycker man det är svårt att skilja mellan de och dem , kan man alltså pröva att sätta in jag och mig i meningen i stället. Då hör man hur det ska vara. Precis som det heter "Nu ska jag äta", heter det "Nu ska de äta", och liksom man säger "Samtalet gällde mig " säger man "Samtalet gällde dem ". Oss-testet och vi-testet Ibland uppstår frågan om det heter "till de som" eller "till dem