Inlägg

Visar inlägg från maj 2, 2010

När det klickar

Bild
Bild lånad från Hoobly.

"Det sa bara klick!" Så löd kungens numera legendariska svar, på frågan om hur det gick till när han och Silvia blev ett par.

Fungerar inte
Men ordet klicka har ursprungligen andra betydelser. Enligt ordböckerna är de fyra stycken:

Ge ifrån sig klickljudTrycka på musknappSätta en klick (till exempel smör i en stekpanna)Inte fungera Betydelsen inte fungera går tillbaka på det klickande ljud som kan höras, då man missar att avfyra ett vapen.

Fungerar
Det paradoxala är att klicka numera också betyder fungera. Ett par exempel:"Det klickade bra med företaget och reklambyrån."
(Samarbetet fungerade bra.)
"Plötsligt förstod jag översättningen. Det bara klickade till."
(Här åsyftas det klickande ljud som uppstår när mekanismer fungerar och något går i lås.)
Tacka kungen
Lustigt nog verkar det oftast framgå vilken betydelse som ordet klicka har. Språkrådet förklarar det med att vi människor skickligt utnyttjar sammanhanget när vi ska förstå ett ord.…