Inlägg

Visar inlägg från november 9, 2008

Vanligaste bokstaven?

Bild
Bild lånad från Newsdesk . Svenskans vanligaste ord har vi redan avhandlat här hos Falkblick Språkvård. Men vilken är den vanligaste bokstaven? Kanske onödigt vetande, eller också något att briljera med på nästa tillställning ... Hur som helst har ni redan svaret, efter att ha sett det delikata kexet ovan. Men hur vet man att det troligen är bokstaven e ? På 60-talet gjordes det beräkningar av "de svenska bokstävernas relativa frekvens" berättar Språkrådet . Som underlag använde man tidningstexter från 1965. Resultatet publicerades sedan i Nusvensk ordbok I–IV och i Tiotusen i topp (1972). Ett problem var att versaler och gemener (alltså stora och små varianter av samma bokstav) blev behandlade som separata enheter. Vad det här betyder för statistiken vet man tyvärr inte. När det gäller gemenerna (de små bokstäverna) ser i alla fall "vanlig- hetsordningen" ut så här: 1. e 2. a 3. n Resten har den här ordningsföljden: t r s i l d o m k g v ä f h u p å ö b c y j x w

Smörja krås med gås

Bild
Bilden är lånad från recept.nu , där även receptet finns att hämta. I kväll är det fest för många skåningar – och andra med för den delen. Det är mårtensafton, då gås ska stå på bordet enligt traditionen. Varifrån kommer då denna sed? Ja, inte är det ursprungligen från Skåne, utan från Egypten. Där hölls stora fester till gudinnan Isis ära under antiken. Traditionen med gåsoffer kom sedan att leva kvar. I Frankrike kopplade man, på medeltiden, ihop gåsfesten med Sankt Martins av Tours helgondag. Så spred sig seden till Sverige, där drottning Kristina började servera mårtensgås vid hovet. Särskilt i Mälarlandskapen åts det gås under 1600- och 1700-talen i högreståndskretsar. Svartsoppa började dock inte serveras till, förrän vid 1800-talets mitt. Men Skåne då? Jo, traditionen med gåsen som "landskapsrätt" är faktiskt inte mer än ett par hundra år gammal. Att gåsen ändå fått sitt största fäste just i detta landskap, är inte så konstigt. Läs mer här ! Så till en språkfråga: S