Inlägg

Visar inlägg från juni 6, 2010

Sjungom studentens lyckliga dag

Bild
Bild lånad från Live it . Nu har det firats och festats i varje liten vrå av vårt avlånga land. Otaliga är studentekipagen där samma sång har skrålats: Sjungom studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår. Än klappar hjärtat med friska slag, och den ljusnande framtid är vår. Inga stormar än i våra sinnen bo Hoppet är vår vän, (och) vi dess löften tro, när vi knyta förbund i den lund, där de härliga lagrarna gro! där de härliga lagrarna gro! Hurra! Texten skrevs 1852 av den så kallade Sångarprinsen, prins Gustaf . Bakom melodin står Herman Sätherberg . Sjungom eller sjung om? Men vad är det egentligen de sjunger, där på flaken? Sjungom eller sjung om ? Språkrådet berättar att sjungom är första person plural imperativ. Och vad betyder nu det? Jo, helt enkelt: Låt oss sjunga . Men det är oklart om det ursprungligen hette så. Kanske stod det snarare sjung om ? Sjungom blir lite konstigt, enligt Språkrådet, eftersom man antingen säger sjunga om