Inlägg

Visar inlägg från juni 14, 2009

Midsommar

Bild
Bild lånad från Ica Maxi Alingsås.

Nu är det dags. Sommarens mest mytomspunna och älskade helg är här: midsommarhelgen!

Uttal
Ordet midsommar kan uttalas på två sätt. Det ena sättet är [mi:dsommar], med ett uttal som ligger nära stavningen. Det andra sättet är med s i ordfogen och kort vokal: [missommar]. Jämför ordet matsäck, som också kan uttalas på två sätt:[ma:tsäck] eller [massäck]. Båda uttalen är helt korrekta berättar Språkrådet.


Majstång

Många kommer att besöka eller resa en midsommarstång. Ett annat ord för denna blomsterprydda skapelse är majstång. Men varför heter det så? Stången blir ju inte rest i månaden maj, utan i juni! Språkrådet förklarar att ordet kommer av verbet maja, som förr användes i betydelsen "pryda något med grönt". Det ordet finns inte kvar i rikssvenskan. Men i danskan finns maje som betyder "pryda, pynta". Ändå kan majstång och månaden maj sägas hänga ihop, eftersom substantivet maj (=grönt) troligen är bildat till månadens namn.

Avslutnin…

Ledig på semestern?

Bild
Sommar förknippar vi med ledighet och för den perioden finns det flera ord: lov, ferie och semester. De två första innebär ledighet från skola och studier, det sista ledighet från arbete.

Lov sedan 1600-talet
Ordet lov har använts sedan 1600-talet. Det kommer helt enkelt av lov i betydelsen "tillåtelse", berättar Språkrådet, dvs 'tillåtelse att vara ledig och borta från undervisning'.

Högtidsdagar
Ferie är lånat från latinets feriæ, som egentligen betyder 'högtids-
dagar'. Även detta ord finns i betydelsen 'ledighet från undervisning' sedan 1600-talet.

Sexmånadersperiod
Också ordet semester kommer från latinet. Det betyder i grunden
'sexmånadersperiod'. Här gäller det att passa sig i samtal med andra skandinaver, liksom med engelsmän och tyskar. Det är nämligen bara på svenska som semester betyder ledighet! I andra språk avser man motsatsen – ett halvt läsår, dvs det vi kallar en 'termin'.

Semester sedan 1700-talet
I Sverige har vi använt semest…