Inlägg

Visar inlägg från oktober 17, 2010

Hur skriver man en punktlista?

Bild
Det är många som är osäkra på hur man egentligen skriver en punktlista. Ska det vara punkter efter varje led? Stor eller liten bokstav? Det här är vad som gäller, beroende på hur texten ser ut. 1. Alla punkterna i listan utgör en direkt fortsättning på den mening som står före listan I detta fall ska listpunkterna skrivas med liten bokstav. Det behövs inga kommatecken och en avslutande punkt sätts bara efter sista listpunkten. Här är några exempel: Festkommittén föreslog att alla måste vara på gott humör att det inte skulle snålas med champagnen att allt godis måste vara uppätet före gryningen. 2. Alla listpunkter är självständiga meningar Här ska varje mening börja med stor bokstav. Varje mening avslutas också med punkt. Exempel: Festkommittén föreslog följande: Alla måste vara på gott humör. Det skulle inte snålas med champagnen. Allt godis skulle vara uppätet före gryningen. Tänk på att alla listpunkter ska vara skrivna på samma sätt.