Inlägg

Visar inlägg från mars 8, 2015

Varför heter det "har man sagt A får man säga B"?

Bild
Har du koll på sin semesterplaner? Förhoppningsvis har du något kul på g.

Att på g betyder "på gång" vet de flesta. Men det finns ju fler bokstavsuttryck, som kan vara intressanta att se närmare på. Här är några exempel.

Sätta p för något betyder som bekant att stoppa något. Bokstaven p tolkas kanske som "punkt", men troligen var p ursprungligen en förkortning av "pest". Tecknet skrevs med krita på dörren till hus, där det fanns pestsmitta.

Har man sagt A får man säga B betyder "har man börjat får man fortsätta". Och det är vad folk verkar göra på Internet, där en fortsättning på det gamla talesättet florerar: " ... så får vi C vad D E".

A och O betyder "det allra viktigaste", där A står för det första och O det sista. Uttrycket är bibliskt från början och bokstäverna de första och sista i det grekiska alfabetet: alfa och omega. Går man
från början till slutet, kommer allting med.

Inte ett jota är också ett bibliskt uttryck. Det r…