Inlägg

Visar inlägg från januari 4, 2009

Humor

Bild
Bild lånad från TVBlanket.

Vad vore livet utan ett gott skratt? Frågan behöver knappast besvaras ... Däremot ska vi titta närmare på ordet humor.

Kroppsvätska och humör
Humor kommer från latinets umor, som betyder kroppsvätska. Under antiken och medeltiden trodde man nämligen att
balansen mellan kroppsvätskorna avgjorde en människas
sinnelag. Utvecklingen av betydelsen har främst skett i engelskan.
Till svenskan kom ordet på 1810-talet, efter låneordet humör,
som i grunden är samma ord.

Vad är då humor? Ja, förutom förmågan att vara rolig (att ha
”skämtlynne”) åsyftas just det roliga. Nationalencyklopedin ger
ett exempel genom följande historia:

Passageraren i spårvagnen: ”Varför står vi still här så länge?”
Konduktören: ”Vi väntar på ström.”
Passageraren: ”Ström? Men kan han inte ta nästa vagn?”

Skämtet (som väl knappast är nytt) förklaras så här:

”I passagerarens regelsystem fungerar ordet ström som ett efternamn, i konduktörens som en benämning på elektricitet.
I läsarens tredje regelsystem framst…