Inlägg

Visar inlägg från juni 1, 2014

Sjung om eller sjungom studentens lyckliga dag?

Bild
Studentexamen, Vasaskolan i Gävle, den 7 juni 2012. Foto: Mats Fallqvist, Länsmuseet Gävleborg. Ref.nr: DSC_0078 . Nu är det "utspring" på många håll i Sverige , när gymnasieeleverna tar studenten. Otaliga är studentekipagen där samma sång skrålas: Sjungom studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår. Än klappar hjärtat med friska slag, och den ljusnande framtid är vår. Inga stormar än i våra sinnen bo Hoppet är vår vän, (och) vi dess löften tro, när vi knyta förbund i den lund, där de härliga lagrarna gro! där de härliga lagrarna gro! Hurra! Melodin skrevs 1852 av den så kallade Sångarprinsen, prins Gustaf . Bakom texten står Herman Sätherberg . Men vad är det egentligen de sjunger i studentsången? Sjungom eller sjung om ? Språkrådet berättar att sjungom är första person plural imperativ. Och vad betyder nu det? Jo, helt enkelt: Låt oss sjunga . Men det är oklart om det ursprungligen hette så. Kanske stod det snarare sjung om