Inlägg

Visar inlägg från juni 1, 2014

Sjung om eller sjungom studentens lyckliga dag?

Bild
Nu är det "utspring" på många håll i Sverige, när gymnasieeleverna tar studenten. Otaliga är studentekipagen där samma sång skrålas:

Sjungom studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår.

Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.

Inga stormar än
i våra sinnen bo

Hoppet är vår vän,
(och) vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro!
där de härliga lagrarna gro!
Hurra!


Melodin skrevs 1852 av den så kallade Sångarprinsen, prins Gustaf. Bakom texten står Herman Sätherberg.

Men vad är det egentligen de sjunger i studentsången? Sjungom eller sjungom? Språkrådet berättar att sjungom är första person plural imperativ. Och vad betyder nu det? Jo, helt enkelt: Låt oss sjunga. Men det är oklart om det ursprungligen hette så. Kanske stod det snarare sjungom?

Sjungom blir lite konstigt, enligt Språkrådet, eftersom man antingen säger sjungaom något eller besjunga något. Fast i poesins värld, tillägger de, "kan…