Inlägg

Visar inlägg från mars 29, 2009

Skrivkramp

Bild
Sliter du ditt hår framför skärmen? Ska du, som Alfons Åberg, "bara" göra saker? Ta en kopp kaffe, sätta på en tvätt, ringa ett samtal eller fila naglarna? Då är risken stor att du drabbats av skrivkramp.

Arbetsskada
Ja, så säger de flesta. Men egentligen är skrivkramp något helt annat
– en typ av arbetsskada, berättar Wikipedia. Skrivkramp eller mogi-
grafi
(förr även ofta kallat skrivarsjuka) yttrar sig som muskelkramp eller spasmer i hand och fingrar. Problemet kan uppstå efter lång-
varigt skrivande med penna, men även vid pianospel. Den här åkomman kan vara smärtsam, och är besläktad med musarm och tennisarmbåge. Den som drabbas kan ofta göra andra saker med händerna, där rörelsemönstret är annorlunda.

Skrivkramp brukar vara ganska övergående, men kan också vara långvarig. Den kan även vara del i så kallad dystoni.

Mental blockering
Men åter till den betydelse de flesta syftar på: mental blockering hos skribenter. Detta fenomen kallas egentligen skrivblockering (jämför engelska

Egentligen och ordentligt

Bild
Bild lånad från Familjeterapeut.


– Vad menar du ejengklien? säger din kollega. Förklara ordenkligt!

Du gnisslar tänder och retar ihjäl dig. Hur är det egentligen? Kan folk inte tala ordentligt?

Lars-Gunnar Andersson är professor i svenska vid Göteborgs universitet. I radioprogrammet Språket har han tagit upp frågan.

Anledningen till att många säger "ejenklien", är att de för över den första stavelsens sista ljud till nästa stavelse. I uttalet delar de helt enkelt upp ordet i delarna "egen + tligen". Uttalet blir då "ejengklien", eftersom en stavelse i svenskan inte kan inledas av "tl" – däremot av "kl". Det här i sin tur leder till ett "eng"-ljud före k:et: "ejengklien".

Det korrekta uttalet är /e'jän:tligen/, skriver Språkrådet.

Lars-Gunnar Andersson menar, att om denna förklaring stämmer borde samma uttalsförändring dyka upp i ord som äntligen och ordentligt. Och så är ju fallet! Vem har inte hört folk säga "än…