Inlägg

Visar inlägg från december 2, 2012

Mig eller mej? Er eller eran? Stod eller stog?

Bild
En vanlig myt är att Tarzan, vid första mötet med Jane, sade: "Me Tarzan – you Jane". Fritt översatt: "Mig Tarzan – du Jane". Dock kan detta avfärdas som just en myt.

Mer intressant är om Tarzan, på svenska, uttalade mig som det stavas eller som mej? Troligen på det förstnämnda sättet, eftersom han inte riktigt behärskade språket. Men egentligen skiljer man ju på tal- och skriftspråk.

Mig, dig och sig
I talspråket säger de flesta mej. En del undrar om det verkligen är korrekt att också skriva så. Svaret är att det är en stilfråga. I ledig, talspråkshärmande stil går det att använda formerna mej, dej och sej, berättar Språkrådet. Men inte annars. I sakprosa är det mig, dig och sig som gäller. Den talspråkshärmande formen är störande, menar de.

Vår och er
När det gäller formerna vår och vårat samt er och erat, finns också funderingar. Även här gäller skillnad på tal och skrift. I skriftspråket bör man hålla sig till vår och er. Likaså är det formerna de och dem, inte…