Inlägg

Visar inlägg från augusti 31, 2014

Webbplats eller hemsida?

Bild
Säger du webbplats eller hemsida? Falkblick-Anna tillhör absolut den första kategorin. Ordet hemsida kommer inte (frivilligt) över mina läppar. Trots att ordet numera "får anses vara accepterat" enligt Språkrådet, är det ändå webbplats som de rekommenderar.

Termen hemsida (engelska home page) används i dag för helt olika begrepp: ingångssida, startsida, webbsida och webbplats. Det är därför lämpligare att precisera vad man avser, genom att använda någon av dessa termer.

Ingångssidaeller förstasida är den webbsida som tjänar som huvudingång till en viss webbplats.

Startsida är den webbsida som webbläsaren är inställd på att visa vid start.

Webbsida är den mängd information på en webbplats som man kan nå utan att behöva gå vidare via en länk. Det motsvarar ofta det man kan se på skärmen samtidigt eller genom att rulla bilden.

Webbplats är det svenska ordet för engelskans web site. En webbplats kan röra ett visst ämne, en viss organisations verksamhet eller ett visst företags varor…