Hur skriver man en punktlista?


Det är många som är osäkra på hur man egentligen skriver en punktlista.
Ska det vara punkter efter varje led? Stor eller liten bokstav? Det här är
vad som gäller, beroende på hur texten ser ut.


1. Alla punkterna i listan utgör en direkt fortsättning på den mening
som står före listan


I detta fall ska listpunkterna skrivas med liten bokstav. Det behövs inga kommatecken och en avslutande punkt sätts bara efter sista listpunkten. Här är några exempel:

Festkommittén föreslog

  • att alla måste vara på gott humör
  • att det inte skulle snålas med champagnen
  • att allt godis måste vara uppätet före gryningen.

2. Alla listpunkter är självständiga meningar


Här ska varje mening börja med stor bokstav. Varje mening avslutas också med punkt. Exempel:

Festkommittén föreslog följande:
  • Alla måste vara på gott humör.
  • Det skulle inte snålas med champagnen.
  • Allt godis skulle vara uppätet före gryningen.

Tänk på att alla listpunkter ska vara skrivna på samma sätt. Om man till exempel listar olika arbetsuppgifter, kan man inte skriva "sköta bokföring" och "telefonbevakning" i samma lista. Då får man välja om verben ska vara med eller inte. Antingen "sköta bokföring" och "bevaka telefonerna" eller "bokföring" och "telefonbevakning".

Nu ska Falkblick snart

Källa: Språkrådet
Bild: KardemummagummanPopulära inlägg i den här bloggen

PS och DS i brev

Att göra en pudel – varför heter det så?

Kvalité eller kvalitet?

Doft eller lukt – vad är det för skillnad?

Lilla de- och dem-skolan

När ska man använda kommatecken?

Varför säger man "mellan hägg och syren"?

Fars dag eller farsdag?

Vad betyder "ersättning utgår"?

Vad är det för skillnad på bindestreck och tankstreck? Här är en guide!