Vad är rikssvenska?

Gustav Vasa, krönt till kung i Strängnäs.

Vem talar egentligen rikssvenska? Gör du det?

Maktcentrum kring Mälaren
Rikssvenska (eller standardsvenska, som man oftast säger inom språkvården i dag) kommer från dialekterna kring Mälaren. Det beror på att Sveriges politiska maktcentrum länge varit knutet till denna del av landet. (Räta på ryggen nu, alla Strängnäsbor!) Därmed har det legat större prestige i att tala just rikssvenska. Hade någon annan stad (såsom Kiruna?) varit Sveriges huvudstad hade det svenska riksspråket utvecklats ur den språkvariant som talas där.

Regional standardsvenska
I dag säger man dock inte att standardsvenska talas på en viss plats i landet. I stället talar man om olika regionala former av standardsvenska. Oftast går det ju att höra om en person kommer från Göteborgstrakten eller Gotland, när det gäller uttalet – i synnerhet talets melodi och rytm. När det gäller ordförråd, syntax och ordböjning är standardsvenskan enhetligare. Och när det gäller den skrivna formen kan man nästan inte se någon skillnad alls, berättar Språkrådet.

Gissa dialekten
Här är ett test för dialektintresserade. Vilken dialekt är följande mening exempel på? "Uschaan, vad skabbigt, dö!" (Fritt översatt: "Du, usch och fy vad det här var hemskt!".) Svara på Falkblicks Facebooksida!Populära inlägg i den här bloggen

Att göra en pudel – varför heter det så?

PS och DS i brev

Varför säger man "peppar, peppar, ta i trä"?

Vad är det för skillnad mellan en våning och en lägenhet?

Varför heter det brittsommar och indiansommar?

Omständlig eller omständig?

Vad betyder "ersättning utgår"?

Därför heter det picknick

Vad är Blåkulla och var ligger det?

Heter det nattygsbord eller nattduksbord?