Komma här och komma!En del undviker dem helt. Andra älskar dem. Det handlar om kommatecken. Och Falkblick Språkvård tillhör helt klart den senare kategorin.

När ska man då sätta ut komma i en mening? Det går inte att ge några enkla svar, enligt Språkrådet, men grundprincipen är att underlätta läsningen. Kommatecken ska visa läsarna var de ska göra paus.

Här följer några olika användningsområden, med tillhörande exempel.

Bisatser
Vid bisatser är det ofta en smaksak om man sätter ut komma eller inte. Här spelar meningens längd in: En kort mening kan klara sig utan komma, medan en lång ofta behöver pauser.

I så kallade nödvändiga bisatser sätter man inte ut komma; däremot gör man det i andra bisatser. Exempel: "För de personer som blir godissugna finns en kiosk, som säljer allt från sega råttor till polkagrisar." Här är den första som-bisatsen nödvändig, den andra inte.

Uppräkningar
Exempel: "På resan varnades vi för olika faror: ormar, spindlar och insekter."

Inskott
När man gör ett tillägg, inskott, i texten så avskiljer man det med kommatecken. (Föregående mening är ett exempel i sig.)

Tilltal
Exempel: "Snälla människa, bestäm dig!"

Decimaltal
Decimaltal (som till exempel 11,36) skrivs med komma i svenskan.
I en del andra språk, bland annat engelskan, ska det vara punkt i stället.

Betydelseskiljande komma
Ett komma kan ändra betydelsen i en mening: "Mindre, färska ägg" är ju inte direkt detsamma som "Mindre färska ägg" ... Den som är osäker kan läsa högt för att höra om det ska vara paus, och därmed komma, eller inte.

Nu har ni på fötterna om någon säger "komma här och komma ...".
Det är bara att bestämma sig.| More

Populära inlägg i den här bloggen

Att göra en pudel – varför heter det så?

Sneak peek eller sneak peak?

PS och DS i brev

Varför säger man "peppar, peppar, ta i trä"?

Omständlig eller omständig?

Vad är det för skillnad mellan en våning och en lägenhet?

Heter det kvalité eller kvalitet?

Heter det nattygsbord eller nattduksbord?

Varför heter det brittsommar och indiansommar?

Fredagsfemman: Ord som uttalas på olika sätt