Vems bröstkarameller?

Kanske är det inte längre så många som handlar bröstkarameller. Men plockar vi fram de klassiska danska, får vi ett exempel på gruppgenitiv (= genitiv i flerordig sats).

Frågan är alltså om det heter "Kungens av Danmark bröstkarameller" eller "Kungen av Danmarks bröstkarameller"? Det sistnämnda är det rätta, enligt Språkrådet. I dag ska genitivändelsen placeras på det sista ordet i en flerordig fras. Men det gäller bara om ordgruppen utgör ett namn. Om det är en tillfällig fras, till exempel "skolor i Malmö", är det annorlunda. Man ska till exempel inte skriva "skolorna i Malmös elevantal". I stället får frasen skrivas om på något av följande vis: "Malmöskolornas elevantal" eller "elevantalet i skolorna i Malmö".

Även genitivkedjor med namn blir klumpiga och bör hellre skrivas om. Exempel: "Högskolan i Kalmars nya adress" kan i stället skrivas "Den nya adressen till Högskolan i Kalmar".

Trevlig helg – med eller utan karameller – önskar Falkblick Språkvård!

Populära inlägg i den här bloggen

Att göra en pudel – varför heter det så?

PS och DS i brev

Varför säger man "peppar, peppar, ta i trä"?

Vad är det för skillnad mellan en våning och en lägenhet?

Varför heter det brittsommar och indiansommar?

Omständlig eller omständig?

Sneak peek eller sneak peak?

Därför heter det picknick

Vad betyder "ersättning utgår"?

Vad är Blåkulla och var ligger det?