Ur dödlig synvinkel

Sommaren 1981 var (blivande) Falkblick Språkvård i London och såg Bondfilmen For Your Eyes Only. Hemma i Sverige gick den upp på biograferna under namnet Ur dödlig synvinkel, vilket leder oss mer än ett kvarts sekel framåt i tiden ... och till dagens inlägg. (Vem hade väl kunnat ana det?)

Det handlar om orden synvinkel, synpunkt och perspektiv. Hur ska de användas? Vilka prepositioner gäller? Och vad betyder orden?

Så här säger uppslagsböckerna:

Synvinkel
Visst sätt att intellektuellt förhålla sig till en viss företeelse.

Synpunkt
Yttrande eller dylikt som redovisar visst sätt att uppfatta eller bedöma en viss fråga.

Perspektiv
Punkt eller riktning varifrån något betraktas eller är avbildat (synvinkel).

Som synes (!) av exemplet med Bondfilmen, är det korrekt att säga ur min synvinkel. Tidigare har språkvården bara godkänt detta uttryck samt från min synpunkt. Orsaken är att det ju heter ur en vinkel och från en punkt.

Men i dag accepteras också från min synvinkel och ur min synpunkt. Det beror på att orden här har abstrakt betydelse. Vi talar ju inte om konkreta vinklar och punkter.

När det gäller perspektiv, går det bra med i, ur eller från ett perspektiv. Det beror på sammanhanget och formuleringarna. Några exempel: Ur ett internationellt perspektiv, Från moderns perspektiv, I ett framtidsperspektiv.

Källa: Språkrådet

Populära inlägg i den här bloggen

PS och DS i brev

Sneak peek eller sneak peak?

Varför säger man "peppar, peppar, ta i trä"?

Omständlig eller omständig?

Förrän eller förens?

Heter det kvalité eller kvalitet?

Skillnaden mellan nått och nåt

Att göra en pudel – varför heter det så?

Stor eller liten bokstav i namn på månader och veckodagar?

Hur använder man &-tecknet?