Komma framför "och"En inbiten vanföreställning är att det skulle vara förbjudet att sätta kommatecken framför och. Det finns nämligen två slags och.

1. Det ena används för att binda samman två likvärdiga led, till exempel: "Björn och Benny" och "De vuxna spelar och sjunger".

2. Det andra inleder en ny sats: "De vuxna spelar och sjunger, och dansar gör barnen."

När det förekommer olika och i en och samma mening, är det ofta nödvändigt med komma före det och som inleder en sats. Se till exempel på denna mening: "Sjöng gjorde Agneta och Björn och Benny ackompanjerade." Utan kommatecken här svävar läsaren i ovisshet om vem/vilka som egentligen sjöng respektive ackompanjerade. Man måste kanske läsa meningen flera gånger på grund av detta.

Förr talades det dessutom om att man inte "fick" inleda en mening med och. Det går dock alldeles utmärkt i dag.

Och därmed var dagens inlägg slut.

PS. Blev nu någon lite ABBA-nostalgisk, går det bra att surfa vidare hit.

Populära inlägg i den här bloggen

Att göra en pudel – varför heter det så?

Sneak peek eller sneak peak?

PS och DS i brev

Varför säger man "peppar, peppar, ta i trä"?

Omständlig eller omständig?

Vad är det för skillnad mellan en våning och en lägenhet?

Heter det kvalité eller kvalitet?

Varför heter det brittsommar och indiansommar?

Heter det nattygsbord eller nattduksbord?

Fredagsfemman: Ord som uttalas på olika sätt