Inlägg

Visar inlägg från maj 3, 2009

Att skriva en punktlista

Bild
Festplanering på gång? Då kan det (förutom choklad och champagne) behövas en punktlista. Frågan är bara hur man skriver en sådan. Ska det vara punkt efter varje led? Och stor eller liten bokstav? Det här är vad som gäller, beroende på hur texten ser ut: 1. Varje led i punktlistan är en direkt fortsättning på meningen som står före listan Då ska varje led börja med liten bokstav. Det behövs inga kommatecken och en avslutande punkt sätts bara efter sista ledet. Exempel: Festkommittén föreslog att alla måste vara på gott humör att det inte skulle snålas med champagnen att all choklad måste vara uppäten före gryningen. 2. Varje led i punktlistan är en självständig mening Då ska varje led börja med stor bokstav. Varje mening avslutas också med punkt. Exempel: Festkommittén föreslog följande: Alla måste vara på gott humör. Det skulle inte snålas med champagnen. All choklad skulle vara uppäten före gryningen. I reklamsammanhang är viss frihet tillåten, meddelar vår källa Språkrådet . Det går

Personal

Bild
Bild lånad från Telegrapgh.co.uk ”Vi är bara två personal i dag” sade barnskötarna på förskolan. Två personal ? Först skar det i Falkblick Språkvårds öron, men det är bara att böja sig och acceptera att språket utvecklas. Kollektiv Ordet personal är egentligen ett kollektiv. Det är ett ord som till formen är singular men som till sitt innehåll avser en mängd – i det här fallet anställda personer. På senare tid har det dock blivit vanligt att man också använder personal som ett räknebart substantiv. Då fungerar ordet snarast som ett mått. Jämför ordet man i ”Det behövs fyra man ”. Uttryck som ”Vi har fem personal under sommaren” är särskilt vanliga inom barnomsorgen och sjukvården. Anledningen till att man inte säger anställda i stället, är troligen att det låter för högtravande. Att säga barnskötare eller förskollärare är kanske också för komplicerat och irrelevant för budskapet. Men vill helt enkelt tala om hur många som finns på plats. Samma som polis Språkrådet anser att man