Inlägg

Visar inlägg från september 27, 2009

Var eller vart?

Bild
Bild lånad från Leif Konfektion AB . Det händer att skribenter blandar ihop orden var och vart . Ordet var är ett frågeord som anger befintlighet. Frågeordet vart anger riktning. Där eller dit Svaret på frågan "Var?" är alltså "Där", medan svaret på "Vart?" är "Dit". Om jag frågar "Var är bilen?" vill jag veta var bilen befinner sig, men frågar jag "Vart åker bilen?" är det målet jag är ute efter. Olika i tal och skrift I talspråket har man på många håll i Sverige samma ord för var och vart . Många säger både "Vart är bilen?" och "Vart åker bilen?". (Jämför även engelskan, där det enbart är ordet where som gäller.) Hur folk talar på olika dialekter, ska vi nog inte lägga oss i. Men i skriftspråket gäller samma regel för alla: Skilj på var och vart ! En som förstått skillnaden är Paul Young . Vi låter placeringen av hans hatt avsluta veckan. Trevlig helg! | More