Inlägg

Visar inlägg från maj 11, 2008

Vems bröstkarameller?

Bild
Kanske är det inte längre så många som handlar bröstkarameller. Men plockar vi fram de klassiska danska, får vi ett exempel på gruppgenitiv (= genitiv i flerordig sats). Frågan är alltså om det heter "Kungens av Danmark bröstkarameller" eller "Kungen av Danmarks bröstkarameller"? Det sistnämnda är det rätta, enligt Språkrådet . I dag ska genitivändelsen placeras på det sista ordet i en flerordig fras. Men det gäller bara om ordgruppen utgör ett namn. Om det är en tillfällig fras, till exempel "skolor i Malmö", är det annorlunda. Man ska till exempel inte skriva "skolorna i Malmös elevantal". I stället får frasen skrivas om på något av följande vis: "Malmöskolornas elevantal" eller "elevantalet i skolorna i Malmö". Även genitivkedjor med namn blir klumpiga och bör hellre skrivas om. Exempel: "Högskolan i Kalmars nya adress" kan i stället skrivas "Den nya adressen till Högskolan i Kalmar". Trevlig helg – med

Massmedier eller massmedia?

Bild
Tidningar, radio och tv ... Överallt rapporteras det nu om katastroferna i världen. Dagens språkfråga handlar om det sammanfattande ordet för dessa kanaler. Heter det massmedier eller massmedia ? Ordet massmedium betyder "kanal för information till ett stort antal människor". Radion är ett exempel på det. Men ofta används ordet i plural – massmedia – som en övergripande beteckning för radio, tv och press. Språkrådet avråder från detta. Ordet går ju inte att sätta i bestämd form, och det kan dessutom missförstås som singularform. Den korrekta böjningen av ordet medium är medier . Vi bör alltså säga och skriva massmedier .

Caffelatte

Bild
Så här års är det inte helt fel att parkera sig på altanen (eller annorstädes) med solglasögon på näsan och en caffelatte i handen. Hur sa? Någon som inte gillade stavningen? Då är det dags att titta närmare på ordet. I Italien betyder caffelatte "kaffe (med) mjölk". I italienskan skrivs uttrycket på olika sätt: caffelatte , caffe latte eller caffellatte , ofta med grav accent över ledet caffè . Även i svenskan finns det olika skrivsätt, liksom försvenskningar som kaffelatte , kaffe latte och – som kortform – bara latte . (Det kan ju dock bli lite märkligt om man beställer en " latte med laktosfri mjölk ".) Enligt Språkrådet bör man skriva caffelatte (även i plural). Därmed håller man sig till den italienska formen, som förenklas genom den borttagna accenten. Att skriva ihop ordet underlättar också vid sammansättningar, såsom caffelatteglas . Vuxenvälling är ett mer skämtsamt ord för den populära drycken, särskilt när den smakar mer kokt mjölk än kaffe. Och

Ledig på semestern?

Bild
Sommar förknippar vi med ledighet och för den perioden finns det flera ord: lov , ferie och semester . De två första innebär ledighet från skola och studier, det sista ledighet från arbete. Lov Ordet lov har använts sedan 1600-talet. Det kommer helt enkelt av lov i betydelsen "tillåtelse", berättar Språkrådet , dvs "tillåtelse att vara ledig och borta från undervisning". Ferie Ferie är lånat från latinets feriæ , som egentligen betyder "högtids-dagar". Även detta ord finns i betydelsen "ledighet från undervisning" sedan 1600-talet. Semester Också ordet semester kommer från latinet. Det betyder i grunden "sexmånadersperiod". Här gäller det att passa sig i samtal med andra skandinaver, liksom med engelsmän och tyskar. Det är nämligen bara på svenska som semester betyder ledighet! I andra språk avser man motsatsen – ett halvt läsår, dvs det vi kallar en "termin". I Sverige har vi använt semester i betydelsen "ledighet f