Inlägg

Visar inlägg från november 16, 2008

Prova eller pröva?

Bild
Skorna på bilden ovan måste du nog prova innan du köper. Men vad händer om du bryter av en av klackarna? Ja, då får du pröva med riktigt starkt lim. Dagens språkfråga gäller förstås skillnaden mellan verben prova och pröva . Prova När det handlar om just skor och kläder, vill man ju avgöra om de passar. Då används verbet prova . Exempel: "Jag provade kavajen, men den var alldeles för trång." Pröva Handlar det om att "undersöka kvaliteten för att se om något duger", då är det verbet pröv a som gäller. "Kvaliteten" är nämligen ett abstrakt objekt. Pröva används också i betydelsen "försöka använda". Se exemplet i början, där det handlade om att pröva lim. Andra exempel är "Hon ville pröva lyckan" och "Mannen prövade det nya bantningspillret". Båda varianterna Det finns tillfällen där både prova och pröva fungerar. Språkrådet (vår källa) ger följande exempel: "Anställa prov med" eller "använda på prov".

Doping eller dopning?

Bild
Vi har fått en läsarfråga: Vad är det för skillnad på doping och dopning ? Doping är den engelska formen, som när den först kom till Sverige uttalades och skrevs just på engelskt vis. Jämför coaching och mobbing , som också är engelska former. In i svenskan – nya regler Men när ett lånord funnits ett tag i svenskan, behöver man så småningom andra former av det. Verbsubstantivet doping räcker inte. Vi behöver ett verb: dopa . Och vad ska substantivet heta i betämd form: dopingen ? Nej, här har svenskan regler. Lånord på -ing brukar få ändelsen - ning, och sedan -ningen i bestämd form. Exempel: coachning(en), mobbning(en), joggning(en) och dumpning(en). Fort eller långsamt Språkrådet berättar att ordet mobbning, med den svenska ändelsen, slog igenom ganska fort i svenskan – faktiskt redan på 80-talet. Men när det gäller dopning , gick det långsammare. Först de senaste åren har den svenska formen blivit vanlig. Kanske beror det på sportens ihärdiga internationella språkbruk, som