Inlägg

Visar inlägg från juni 2, 2013

Sjung om eller sjungom studentens lyckliga dag?

Bild
Bild lånad från Live it . Nu kommer en tid då det firas och festas i varje liten vrå av vårt land. Otaliga är studentekipagen där samma sång skrålas: Sjungom studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår. Än klappar hjärtat med friska slag, och den ljusnande framtid är vår. Inga stormar än i våra sinnen bo Hoppet är vår vän, (och) vi dess löften tro, när vi knyta förbund i den lund, där de härliga lagrarna gro! där de härliga lagrarna gro! Hurra! Melodin skrevs 1852 av den så kallade Sångarprinsen, prins Gustaf . Bakom texten står Herman Sätherberg . Sjungom eller sjung om? Men vad är det egentligen de sjunger, där på flaken? Sjungom eller sjung om ? Språkrådet berättar att sjungom är första person plural imperativ. Och vad betyder nu det? Jo, helt enkelt: Låt oss sjunga . Men det är oklart om det ursprungligen hette så. Kanske stod det snarare sjung om ? Sjungom blir lite konstigt, enligt Språkrådet, eftersom man antingen säger sjunga o