Inlägg

Visar inlägg från augusti 16, 2009

Dopning eller doping?

Bild
Friidrott och fusk vill man väl inte koppla ihop. Men om: Vad är det i så fall för skillnad på orden doping och dopning ? Doping är den engelska formen, som när den först kom till Sverige uttalades och skrevs just på engelskt vis. Jämför coaching och mobbing , som också är engelska former. In i svenskan – nya regler Men när ett lånord funnits ett tag i svenskan, behöver man så småningom andra former av det. Verbsubstantivet doping räcker inte. Vi behöver ett verb: dopa . Och vad ska substantivet heta i betämd form: dopingen ? Nej, här har svenskan regler. Lånord på -ing brukar få ändelsen - ning, och sedan -ningen i bestämd form. Exempel: coachning(en), mobbning(en), joggning(en) och dumpning(en). Fort eller långsamt Språkrådet berättar att ordet mobbning, med den svenska ändelsen, slog igenom ganska fort i svenskan – faktiskt redan på 80-talet. Men när det gäller dopning , gick det långsammare. Först de senaste åren har den svenska formen blivit vanlig. Kanske beror det på s