Inlägg

Visar inlägg från oktober 28, 2012

Heter det imorgon eller i morgon?

Bild
Kaffe – säkerligen en start på dagen för många i morgon. Foto: Anna Ström Åhlén. Vad händer i morgon? Det kan ingen exakt veta. Däremot kan vi lära oss vilka stavningsregler som gäller! Två ord Enligt Språkrådet bör i morgon skrivas isär. Varianten imorgon är också korrekt, men det är särskrivning de rekommenderar. Detsamma gäller förstås uttrycket i dag , som också bör skrivas som två ord. Det kan vara svårt att veta vad som gäller för övriga uttryck med prepositioner . Ska de skrivas ihop eller isär? Språkrådet tar upp några enkla tumregler: Skriv ihop ... ... om den starkaste betoningen ligger på det första ordet, till exempel: alltför och återigen. Skriv isär ... ... om den starkaste betoningen ligger på det andra ordet samt i övriga fall, till exempel: allt mindre , framför allt , i gång och över huvud taget . Undantag Naturligtvis finns det undantag. Det gäller ord som av tradition antingen skrivs isär eller ihop. Nedan följer någr