Inlägg

Visar inlägg från september 25, 2011

Du med stort eller litet d?

Bild
"Bästa Sofie! Här får Du ett erbjudande om böcker Du bara inte får missa! Vi kommer att ge Dig många trevliga lässtunder." Känner du igen formuleringarna? Alla har vi väl fått direktreklam, där vi tilltalas med förnamn, som om avsändaren kände oss personligen. Texten är dessutom ofta späckad med Du som tilltalsord, skrivet med versalt (stort) D. Många versaler stör läsningen Språkrådet rekommenderar dock att man skriver du med liten bokstav. Särskilt gäller detta texter som vänder sig till flera personer. Att skriva Du som i exemplet ovan, förekommer ibland i säljbrev, myndighetsbrev och liknande som vänder sig till en enda person. Även formerna Dig , Din , Ditt och Dina ska då stå med stor bokstav. Men i längre texter blir det störande med alla versaler. Hur tänker läsaren? Versalt Du är tänkt att vara ett mellanting mellan ett ledigt du och ett formellt ni . Tänk dock på att det inte alls behöver uppfattas så av läsaren. Vissa upplever det snarast som ins