Du med stort eller litet d?"Bästa Sofie! Här får Du ett erbjudande om böcker Du bara inte får missa! Vi kommer att ge Dig många trevliga lässtunder."


Känner du igen formuleringarna? Alla har vi väl fått direktreklam, där vi tilltalas med förnamn, som om avsändaren kände oss personligen. Texten är dessutom ofta späckad med Du som tilltalsord, skrivet med versalt (stort) D.

Många versaler stör läsningen
Språkrådet rekommenderar dock att man skriver du med liten bokstav. Särskilt gäller detta texter som vänder sig till flera personer. Att skriva Du som i exemplet ovan, förekommer ibland i säljbrev, myndighetsbrev och liknande som vänder sig till en enda person. Även formerna Dig, Din, Ditt och Dina ska då stå med stor bokstav. Men i längre texter blir det störande med alla versaler.

Hur tänker läsaren?
Versalt Du är tänkt att vara ett mellanting mellan ett ledigt du och ett formellt ni. Tänk dock på att det inte alls behöver uppfattas så av läsaren. Vissa upplever det snarast som insmickrande, andra som avståndstagande.

Hur skriver du själv? Välkommen att diskutera på Falkblicks Facebooksida!

PS. Du har väl inte missat Falkblicks nystartade New-Yorkblogg?Populära inlägg i den här bloggen

PS och DS i brev

Sneak peek eller sneak peak?

Varför säger man "peppar, peppar, ta i trä"?

Förrän eller förens?

Omständlig eller omständig?

Heter det kvalité eller kvalitet?

Skillnaden mellan nått och nåt

Att göra en pudel – varför heter det så?

Stor eller liten bokstav i namn på månader och veckodagar?

Fars dag eller farsdag?