Inlägg

Visar inlägg från juni 7, 2009

Euro

Bild
Semestern kommer allt närmare. Packlistor ska skrivas och kanske behöver någon växla till sig lite euro ? Dagens inlägg handlar om hur man uttalar, böjer och skriver ordet euro . Det gäller ju att inte göra bort sig på Forex , eller hur? Uttalet Först tar vi uttalet. Euro uttalas antingen med diftong (jämför eufori ) eller med v-uttal (jämför neurosedyn ). Det engelska uttalet bör inte användas i svenskan. Språkrådet berättar för övrigt att något internationellt uttal av valutanamnet inte finns. I varje språk uttalas det enligt det språkets uttalsregler. Böjningen Euro användas oböjt när det gäller belopp, på samma sätt som dollar och pund : "20 euro ", "5 miljoner euro ", "växla till euro ". Även ordet cent används oböjt i plural: "Det kostar 40 cent ". Man kan också använda ordet euro på samma sätt som kronan , i bestämd form singularis. Ett exempel är: "Vad står euron i?" Det går också att skriva euorona i bestämd form plura

Sjungom studentens lyckliga dag

Bild
Bild lånad från Live it . Nu har det firats och festats i varje liten vrå av vårt avlånga land. Otaliga är studentekipagen där samma sång har skrålats: Sjungom studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår. Än klappar hjärtat med friska slag, och den ljusnande framtid är vår. Inga stormar än i våra sinnen bo Hoppet är vår vän, (och) vi dess löften tro, när vi knyta förbund i den lund, där de härliga lagrarna gro! där de härliga lagrarna gro! Hurra! Texten skrevs 1852 av den så kallade Sångarprinsen, prins Gustaf . Bakom melodin står Herman Sätherberg . Sjungom eller sjung om? Men vad är det egentligen de sjunger, där på flaken? Sjungom eller sjung om ? Språkrådet berättar att sjungom är första person plural imperativ. Och vad betyder nu det? Jo, helt enkelt: Låt oss sjunga . Men det är oklart om det ursprungligen hette så. Kanske stod det snarare sjung om ? Sjungom blir lite konstigt, enligt Språkrådet, eftersom man antingen säger sjunga om något eller besjunga nå