Inlägg

Visar inlägg från november 22, 2015

Webbplats eller hemsida?

Bild
Säger du webbplats eller hemsida? Falkblick-Anna väljer alltid ordet webbplats som övergripande term när det handlar om alla sidor på en sajt. Även  Språkrådet  anser att  webbplats  är att föredra. Termen hemsida (engelska home page) används i dag för helt olika begrepp: ingångssida, startsida, webbsida och webbplats. Det är därför lämpligare att precisera vad man avser, genom att använda någon av dessa termer. Ingångssida   eller förstasida är den webbsida som tjänar som huvudingång till en viss webbplats. Startsida är den webbsida som webbläsaren är inställd på att visa vid start. Webbsida är den mängd information på en webbplats som man kan nå utan att behöva gå vidare via en länk. Det motsvarar ofta det man kan se på skärmen samtidigt eller genom att rulla bilden. Webbplats är det svenska ordet för engelskans web site. En webbplats kan röra ett visst ämne, en viss organisations verksamhet eller ett visst företags varor och tjänster. Falkblick-Annas webbp