Inlägg

Visar inlägg från mars 11, 2018

Varför säger man "det vete katten"?

Bild
Historien är numera klassisk. Vad skulle den nya bageriet och konditoriet heta? Ägarinnan visste inte, så hon svarade "det vete katten" och så föddes namnet Vete-Katten. Men varför säger man egentligen så? Till att börja med ska vi reda ut vad "vete" står för. Det handlar nämligen inte alls om vetemjöl, vilket dock får anses som en mycket vitsig koppling till konditorinamnet. Vete är nämligen konjunktiv av verbet veta, en äldre grammatisk form som kommunicerar det hypotetiska och ovissa. "Det vete katten" betyder alltså "det må katten kanske veta ". Men varför just katten och inte något annat djur? Jo, här är katten troligen en omskrivning för djävulen. I dag är förstås folk inte lika försiktiga med att nämna den hornförseddes namn. Tvärtom har nog de flesta hört (eller sagt) "det vete fan". Konjunktiv förekommer också i andra så kallade stelnade uttryck , såsom "Leve konungen" och "Prisad vare Herren".