Inlägg

Visar inlägg från maj 4, 2008

Att skriva en punktlista

Bild
Det är många som är osäkra på hur man egentligen skriver en punktlista. Ska det vara punkter efter varje led? Och stor eller liten bokstav? Det här är vad som gäller, beroende på hur texten ser ut: 1. Alla punkterna i listan utgör en direkt fortsättning på den mening som står före listan I detta fall ska listpunkterna skrivas med liten bokstav. Det behövs inga kommatecken och en avslutande punkt sätts bara efter sista listpunkten. Exempel: Festkommittén föreslog att alla måste vara på gott humör att det inte skulle snålas med champagnen att allt godis måste vara uppätet före gryningen. 2. Alla listpunkter är självständiga meningar Här ska varje mening börja med stor bokstav. Varje mening avslutas också med punkt. Exempel: Festkommittén föreslog följande: Alla måste vara på gott humör. Det skulle inte snålas med champagnen. Allt godis skulle vara uppätet före gryningen. Tänk på att alla listpunkter ska vara skrivna på samma sätt. Om man till exempel listar olika arbetsuppgifter, kan man

Spa

Bild
Kanske kommer någon att unna sig en spavistelse under sommaren? Och spa betyder – vad? Ofta förekommer förklaringen att det rör sig om en förkortning från latinets salus per aquam ("hälsa genom vatten"), i folkmun förvanskat till salus per aqua . Men nu berättar Språkrådet att detta inte stämmer. Ordet spa har helt enkelt uppkommit efter den gamla kurorten Spa i Belgien . Den hade sin storhetstid på 1700-talet, då folk vallfärdade till de hälsosamma varma källorna. I svenskan är ordet nygammalt. Det var länge bortglömt, men dök upp igen i slutet av 80-talet. Förutom att begreppet står för "hälsoinrättning med olika vattenkurer", handlar det också om en helhetssyn på kropp och själ. Behöver man böja ordet går det till så här: ett spa och flera span . I bestämd form heter det spaet .

Ännu eller ändå?

Bild
En del undrar vad det är för skillnad på ännu och ändå . Kan man säga både "Jag har ännu mer pengar än du har" och "Jag har ändå mer pengar än du har"? Ja, bägge orden kan användas i betydelsen "ytterligare". Men Språkrådet berättar att ordet ännu är mycket vanligare. Ändå uppfattas som lite vardagligare. Dessutom betyder orden också andra saker. Ännu betyder ju även "fortfarande" och ändå betyder "trots allt", "i alla fall". Därför kan meningarna i exemplet ovan vålla missförstånd. Den sista meningen kan ju antingen betyda att att personen "trots allt" har mer pengar eller att han/hon har "ytterligare" mer pengar. Ofta avgör dock sammanhanget och tonfallet vilken betydelse som avses. Falkblick Språkvård har ännu inte stängt för dagen, så nu väntar andra uppgifter än bloggande! På återhörande!

När det klickar

Bild
"Det sa bara klick!" Så löd kungens numera legendariska svar, på frågan om hur det gick till när han och Silvia blev ett par . Fungerar inte Men ordet klicka har ursprungligen andra betydelser. Enligt ordböckerna är de fyra stycken: Ge ifrån sig klickljud Trycka på musknapp Sätta en klick (till exempel smör i en stekpanna) Inte fungera Fungerar Det paradoxala är att klicka numera också betyder fungera . Ett par exempel: "Det klickade bra med företaget och reklambyrån." (Samarbetet fungerade bra.) "Plötsligt förstod jag översättningen. Det bara klickade till." (Här åsyftas det klickande ljud som uppstår när mekanismer fungerar och något går i lås.) Betydelsen inte fungera går tillbaka på det klickande ljud som kan höras, då man missar att avfyra ett vapen. Tacka kungen Lustigt nog verkar det oftast framgå vilken betydelse som ordet klicka har. Språkrådet förklarar det med att vi människor skickligt utnyttjar sammanhanget när vi ska förstå ett ord. De

Vardag (eller Det går lika bra med selleri)

Bild
Jaha, så var långhelgen över. Ingen kan påstå annat än att det är vardag. Detta ord betyder, enligt Nationalencyklopedin, "veckodag som inte är söndag eller helgdag och alltså normalt är arbetsdag; ibland även inklusive lördagen". Ordet kommer från fornsvenskans hvardagher , bildat av var och dag . I det gamla bondesamhället räknades helgen från klockan 18.00 på lördagskvällen, då det ringdes till helgsmål. Från detta klockslag var man arbetsfri. Vardag på en lördag? Långt in på 1900-talet arbetade folk på lördagar på de flesta arbetsplatser. När sedan arbetsfria lördagar infördes, föll det sig naturligt att räkna in hela lördagen i helgen. Men fortfarande finns det ju arbetsplatser där man arbetar alla veckans dagar eller åtminstone lördagar. Det här innebär att osäkerhet kan uppstå om vad som menas med vardag och helgdag . Låt oss ta ett exempel. En skoaffär är "öppen på vardagar". Är det då självklart att den är stängd på lördagar? Nej, affären kan mycket väl v