Inlägg

Visar inlägg från april 19, 2009

Gym och gympa

Bild
Hur är det med gymvanorna? Tränar du flitigt eller ligger kortet och samlar damm? Oavsett vilket, ska vi i dag se närmare på ordet gym . (Inte lika fysiskt ansträngande ...) Fostran av män Gym kommer från grekiskans gymnos (γυμνός), 'naken'. Ett gymnasium var under antiken en plats med fysisk träning, badhus och bibliotek för fostran av unga män. (Och, ja, man tränade och tävlade utan kläder.) Ordet gym som beteckning för 'träningsanläggning inomhus' kommer närmast från engelskan. Där förknippas gymnasium enbart med fysisk träning, inte allmänna gymnasiestudier (som i Sverige). Gym böjs som ordet hem , alltså ett gym , gymmet , flera gym , de där gymmen . Gympa med g Ordet gympa då? Ibland stavas det med j, jympa . Är det korrekt? Så här säger Språkrådet : Bägge stavningarna är acceptabla, men g är att föredra. Då ser man tydligare samhörigheten med orden gym och gymnastik . Svenska Akademiens ordlista går på samma linje.