Inlägg

Visar inlägg från juni 3, 2018

Skillnaden mellan nått och nåt

Bild
"Utsikten var nåt alldeles extra!", skriver du. Ja, helt rätt. Det skulle det däremot inte vara om du skrev "nått" i detta sammanhang. Men det gör många. I dag reder vi ut skillnaden mellan nått och nåt. Nåt är helt enkelt en förkortad version av ordet något. Människan strävar ju alltid efter att förenkla språket, och nog går det snabbare att säga "nåt" än "något"! I skrift ska dock detta lilla ord bara skrivas med ett enda t. Ordet nått, med två t, betyder nåt (haha) helt annat! Då handlar det nämligen om verbet nå i böjningsformen supinum. Meningen "Jag hade äntligen nått fram till mitt mål" är ett exempel på detta. Verbet nå böjs ju så här: nå, nådde, nått.  Varför skriver då så många nåt, i betydelsen något, med två t? Förklaringen ligger säkerligen i ordets uttal: Det uttalas ju med kort a och korta vokaler brukar ju oftast följas av dubbla konsonanter. (Undantag finns dock, som i dessa exempel: kam, man, mun och fem.) Men