Inlägg

Visar inlägg från februari 23, 2014

Så skriver du en korrekt punktlista

Bild
Det är många som är osäkra på hur man egentligen skriver en punktlista. Ska det vara punkter efter varje led? Stor eller liten bokstav? Det här är vad som gäller, beroende på hur texten ser ut. 1. Alla punkterna i listan utgör en direkt fortsättning på den mening som står före listan I detta fall ska listpunkterna skrivas med liten bokstav. Det behövs inga kommatecken och en avslutande punkt sätts bara efter sista listpunkten. Här är några exempel: Festkommittén föreslog att alla måste vara på gott humör att det inte skulle snålas med champagnen att allt godis måste vara uppätet före gryningen. 2. Alla listpunkter är självständiga meningar Här ska varje mening börja med stor bokstav. Varje mening avslutas också med punkt. Exempel: Festkommittén föreslog följande: Alla måste vara på gott humör. Det skulle inte snålas med champagnen. Allt godis skulle vara uppätet före gryningen. Tänk på att alla listpunkter ska vara skrivna på samma sätt. Om man till exempel

Vad är det för skillnad mellan de och dem?

Bild
Bild lånad från Wikipedia . Det är dags för en favorit i repris! Många undrar vad det är för skillnad på de och dem. Vilka regler är det som gäller? I många dialekter uttalas båda orden som dom – men inte i alla. Om du tillhör generationen 40+, minns du kanske (med nostalgi i blicken) "Hylands hörna", där programledaren Lennart Hyland sade di . Men nu gäller det skriftspråket. Jag och mig Språkrådet säger så här: Det finns en skillnad mellan de och dem , och det är samma skillnad som mellan jag och mig . Formerna jag och de är subjektsformer och formerna dem och mig är objektsformer. Tycker du det är svårt att skilja mellan de och dem , kan du alltså pröva att sätta in jag och mig i meningen i stället. Då hör du hur det ska vara. Precis som det heter "Nu ska jag äta", heter det "Nu ska de äta", och liksom du säger "Samtalet gällde mig " säger du "Samtalet gällde dem ". Oss-testet och vi-testet Ibland uppstår

Språkgranskning och korrekturläsning av företagets årsredovisning

Bild
Bild lånad från The American . Många kockar om samma soppa? Kanske har ni varit med om det: Företaget tar fram en årsredovisning, med flera författare. Inget fel i det. Men folk skriver olika; de har sin egen stil och sina egna termer. Och så går manuset på remiss – både två och tre gånger. Allt medan texten spretar alltmer och soppan blir grumligare. Så är tiden ute och tryckpressarna i gång. Vad serveras läsarna? En översaltad soppa? Eller en osaltad? Eller kanske en helt oätlig anrättning, där inga budskap går fram? Låt det inte hända er. Årsredovisningen är ert ansikte utåt. Falkblick Kommunikation tar hand om texten i god tid, för kvalitetssäkring.  Falkblick skärskådar den med falkögon och rättar till kryddningen. Senap kanske inte passar så bra med curry – så bort med curry, utan att ändra grundsmaken. Voilà, riktigt smakligt! Om ni önskar, kan Falkblick Kommunikation också anlitas som copywriter och ta fram texterna från grunden. Så går det till Ni skickar