Inlägg

Visar inlägg från juni 17, 2018

Glad midsommar!

Bild
Nu är den här, sommarens mest mytomspunna och älskade tid: midsommarhelgen ! Men hur ska ordet midsommar uttalas? Ordet midsommar kan uttalas på två sätt. Det ena sättet är [mi:dsommar], med ett uttal som ligger nära stavningen. Det andra sättet är med s i ordfogen och kort vokal: [missommar]. Jämför ordet matsäck , som också kan uttalas på två sätt: [ma:tsäck] eller [massäck]. Båda uttalen är helt korrekta berättar Språkrådet . Varför heter det majstång? Många kommer att besöka eller resa en midsommarstång eller majstång . Det sistnämnda är ju ett annat ord för denna blomsterprydda skapelse. Men varför heter det så? Stången blir ju inte rest i månaden maj, utan i juni! Språkrådet förklarar att ordet kommer av verbet maja , som förr användes i betydelsen "pryda något med grönt". Det ordet finns inte kvar i rikssvenskan. Men i danskan finns maje som betyder "pryda, pynta". Ändå kan majstång och månaden maj sägas hänga ihop, eftersom substantivet ma