Att skriva en punktlistaFestplanering på gång? Då kan det (förutom choklad och champagne) behövas en punktlista. Frågan är bara hur man skriver en sådan. Ska det vara punkt efter varje led? Och stor eller liten bokstav?

Det här är vad som gäller, beroende på hur texten ser ut:

1. Varje led i punktlistan är en direkt fortsättning på meningen som står före listan
Då ska varje led börja med liten bokstav. Det behövs inga kommatecken och en avslutande punkt sätts bara efter sista ledet. Exempel:

Festkommittén föreslog

  • att alla måste vara på gott humör
  • att det inte skulle snålas med champagnen
  • att all choklad måste vara uppäten före gryningen.

2. Varje led i punktlistan är en självständig mening
Då ska varje led börja med stor bokstav. Varje mening avslutas också med punkt. Exempel:

Festkommittén föreslog följande:

  • Alla måste vara på gott humör.
  • Det skulle inte snålas med champagnen.
  • All choklad skulle vara uppäten före gryningen.

I reklamsammanhang är viss frihet tillåten, meddelar vår källa Språkrådet. Det går därför ibland att skippa punkter efter leden.

Samma sätt i samma lista
Tänk på att alla leden i en punktlista ska vara skrivna på samma sätt. Om man till exempel listar olika arbetsuppgifter, går det inte att blanda uttryck som "sköta bokföring" och "telefonbevakning". Då får man välja om verben ska vara med eller inte. Antingen "sköta bokföring" och "bevaka telefonerna" eller "bokföring" och "telefon-
bevakning".

Nu ska Falkblick Språkvård

  • stänga butiken för helgen
  • njuta av försommaren
  • lyssna på Waldemar Åhléns underbara Sommarpsalm.


Trevlig helg!| More

Populära inlägg i den här bloggen

Sneak peek eller sneak peak?

PS och DS i brev

Att göra en pudel – varför heter det så?

Varför säger man "peppar, peppar, ta i trä"?

Vad är det för skillnad mellan en våning och en lägenhet?

Omständlig eller omständig?

Heter det kvalité eller kvalitet?

Fredagsfemman: Ord som uttalas på olika sätt

Varför heter det brittsommar och indiansommar?

Vad heter policy och forum i plural?