De eller dem?


Bild lånad från Wikipedia.

Då tar vi tag i en av de vanligaste felskrivningarna – förväxlingen av de och dem. Vilka regler är det som gäller?

I många dialekter uttalas båda orden som dom – men inte i alla. Om du tillhör generationen 40+, minns du kanske (med nostalgi i blicken) "Hylands hörna", där programledaren Lennart Hyland sade di. Men nu gäller det skriftspråket.

Jag och mig
Språkrådet säger så här: Det finns en skillnad mellan de och dem, och det är samma skillnad som mellan jag och mig. Formerna jag och de är subjektsformer och formerna dem och mig är objektsformer.

Tycker du det är svårt att skilja mellan de och dem, kan du alltså pröva att sätta in jag och mig i meningen i stället. Då hör du hur det ska vara. Precis som det heter "Nu ska jag äta", heter det "Nu ska de äta", och liksom du säger "Samtalet gällde mig" säger du "Samtalet gällde dem".

Oss-testet och vi-testet
Ibland uppstår frågan om det heter "till de som" eller "till dem som". Ska man då använda subjektsformen (de) eller objektsformen (dem)? Ett tips är att göra "oss-testet" och "vi-testet".

Grundregeln är nämligen, att i sådana fraser där du skriver oss ska du också skriva dem. Exempel: "Oss/dem har hon aldrig bjudit." Omvänt kan du i fraser där vi går bra, även skriva de: "Vi/de har aldrig kommit för sent."

Här kommer en lathund:

de/dem

jag/mig

vi/oss

Du som fortfarande är tveksam efter att ha gjort "oss-testet" och "vi-testet", bör välja de. Då är risken minst att det blir fel.

Specialfall
Språkrådet skriver om ett specialfall: Efter prepositioner som till, för, av och går det bra att använda både de och dem. Exempel: "Detta är en film för de/dem som älskar science fiction" och "Filmen vänder sig till de/dem som älskar science fiction".

Att bägge alternativen går bra, beror på att konstruktionen kan analyseras på två sätt. Antingen betraktar man de som en fast fras som är subjekt i bisatsen – de som älskar – eller också betraktar man dem som styrt av prepositionen. Båda uttryckssätten finns i svenskt skriftspråk åminstone sedan 1500-talet, berättar Språkrådet.

Blev du yr i huvudet nu? Fly nutiden en stund och njut av Hylands hörna. Han kanske kunde ha satsat på ytterligare en karriär – som supernanny?

PS. Vill du diskutera? Välkommen till Falkblicks Facebooksida!
| More

Populära inlägg i den här bloggen

PS och DS i brev

Sneak peek eller sneak peak?

Varför säger man "peppar, peppar, ta i trä"?

Förrän eller förens?

Omständlig eller omständig?

Heter det kvalité eller kvalitet?

Skillnaden mellan nått och nåt

Att göra en pudel – varför heter det så?

Stor eller liten bokstav i namn på månader och veckodagar?

Fars dag eller farsdag?