Hur skriver man en punktlista?


Det är många som är osäkra på hur man egentligen skriver en punktlista.
Ska det vara punkter efter varje led? Stor eller liten bokstav? Det här är
vad som gäller, beroende på hur texten ser ut.


1. Alla punkterna i listan utgör en direkt fortsättning på den mening
som står före listan


I detta fall ska listpunkterna skrivas med liten bokstav. Det behövs inga kommatecken och en avslutande punkt sätts bara efter sista listpunkten. Här är några exempel:

Festkommittén föreslog

  • att alla måste vara på gott humör
  • att det inte skulle snålas med champagnen
  • att allt godis måste vara uppätet före gryningen.

2. Alla listpunkter är självständiga meningar


Här ska varje mening börja med stor bokstav. Varje mening avslutas också med punkt. Exempel:

Festkommittén föreslog följande:
  • Alla måste vara på gott humör.
  • Det skulle inte snålas med champagnen.
  • Allt godis skulle vara uppätet före gryningen.

Tänk på att alla listpunkter ska vara skrivna på samma sätt. Om man till exempel listar olika arbetsuppgifter, kan man inte skriva "sköta bokföring" och "telefonbevakning" i samma lista. Då får man välja om verben ska vara med eller inte. Antingen "sköta bokföring" och "bevaka telefonerna" eller "bokföring" och "telefonbevakning".

Nu ska Falkblick snart

Källa: Språkrådet
Bild: KardemummagummanPopulära inlägg i den här bloggen

PS och DS i brev

Sneak peek eller sneak peak?

Varför säger man "peppar, peppar, ta i trä"?

Förrän eller förens?

Heter det kvalité eller kvalitet?

Omständlig eller omständig?

Skillnaden mellan nått och nåt

Stor eller liten bokstav i namn på månader och veckodagar?

Att göra en pudel – varför heter det så?

Munsbit eller mumsbit?