Humor


Bild lånad från TVBlanket.

Vad vore livet utan ett gott skratt? Frågan behöver knappast besvaras ... Däremot ska vi titta närmare på ordet humor.

Kroppsvätska och humör
Humor kommer från latinets umor, som betyder kroppsvätska. Under antiken och medeltiden trodde man nämligen att
balansen mellan kroppsvätskorna avgjorde en människas
sinnelag. Utvecklingen av betydelsen har främst skett i engelskan.
Till svenskan kom ordet på 1810-talet, efter låneordet humör,
som i grunden är samma ord.

Vad är då humor? Ja, förutom förmågan att vara rolig (att ha
”skämtlynne”) åsyftas just det roliga. Nationalencyklopedin ger
ett exempel genom följande historia:

Passageraren i spårvagnen: ”Varför står vi still här så länge?”
Konduktören: ”Vi väntar på ström.”
Passageraren: ”Ström? Men kan han inte ta nästa vagn?”

Skämtet (som väl knappast är nytt) förklaras så här:

”I passagerarens regelsystem fungerar ordet ström som ett efternamn, i konduktörens som en benämning på elektricitet.
I läsarens tredje regelsystem framstår båda dessa tolkningar
som legitima och kollisionen som harmlös. Den psykiska
spänning som uppbådats för att lösa problemet (kollisionen
mellan regelsystemen) visar sig onödigt stor, och överskotts-
energin avleds i ett skratt eller ett leende. Så blir särskilt fallet
när kollisionen och dess lösning inträffar snabbt och oväntat
(’den komiska effekten’).”

Man tillägger också att skämtet knappast skulle gå hem i ett elektricitetsfritt och spårvagnslöst samhälle utanför Norden,
där namnet Ström dessutom är okänt …

Humoranalyser
Nej, skämt åsido är humorteorin ett komplext område, utforskat
av många – till exempel av Schopenhauer.

Här är några analyser:

* Den rene humoristen framstår som en amoralisk person.
För honom/henne är ingenting heligt och ingenting nödvändigt
att förändra.

* Dogmatikern menar att anekdotproblem är till för att lösas, inte skrattas bort. Däremot kan dogmatikern tänka sig att ta den komiska effekten till hjälp för att förlöjliga sina meningsmotståndare.

* En idyllisk reaktion innebär antingen brist på humor (förmåga
att uppfatta kollisionen mellan regelsystem) eller så kallad överförståelse.

* I den tragiska reaktionen gråter man över kollisionen i stället för att skratta.

* Galghumor (svart eller sjuk humor) använder den komiska effekten genom att få publiken att sätta skrattet i halsen.

Blev det för filosofiskt? Då kopplar vi bort teorin med lite härlig humor i praktiken. Imitationen av Svenska Hollywoodfruar är inte helt fel.

Trevlig helg!| More

Populära inlägg i den här bloggen

PS och DS i brev

Sneak peek eller sneak peak?

Varför säger man "peppar, peppar, ta i trä"?

Omständlig eller omständig?

Förrän eller förens?

Heter det kvalité eller kvalitet?

Skillnaden mellan nått och nåt

Att göra en pudel – varför heter det så?

Stor eller liten bokstav i namn på månader och veckodagar?

Hur använder man &-tecknet?