Ledig på semestern?Sommar förknippar vi med ledighet och för den perioden finns det flera ord: lov, ferie och semester. De två första innebär ledighet från skola och studier, det sista ledighet från arbete.

Lov sedan 1600-talet
Ordet lov har använts sedan 1600-talet. Det kommer helt enkelt av lov i betydelsen "tillåtelse", berättar Språkrådet, dvs 'tillåtelse att vara ledig och borta från undervisning'.

Högtidsdagar
Ferie är lånat från latinets feriæ, som egentligen betyder 'högtids-
dagar'. Även detta ord finns i betydelsen 'ledighet från undervisning' sedan 1600-talet.

Sexmånadersperiod
Också ordet semester kommer från latinet. Det betyder i grunden
'sexmånadersperiod'. Här gäller det att passa sig i samtal med andra skandinaver, liksom med engelsmän och tyskar. Det är nämligen bara på svenska som semester betyder ledighet! I andra språk avser man motsatsen – ett halvt läsår, dvs det vi kallar en 'termin'.

Semester sedan 1700-talet
I Sverige har vi använt semester i betydelsen 'ledighet från arbete' sedan 1700-talet. Men på den tiden var det knappast aktuellt för gemene man ... Från början avsågs officerares rätt att vara lediga under en viss period. Först 1938 kom lagen om rätten till betald semester – till en början två veckor.

Termin
I Danmark och Norge heter det ferie, både då man talar om ledighet från undervisning och från arbete. Också där används ordet lov i betydelsen 'tillåtelse', men inte om ledighet från undervisning. Och semester är, som sagt, detsamma som 'termin' för våra nordiska grannar.

Rörigt? Bäst att lägga sig i hängmattan och drömma om ... en sällskapsresa?!| More

Populära inlägg i den här bloggen

PS och DS i brev

Sneak peek eller sneak peak?

Varför säger man "peppar, peppar, ta i trä"?

Omständlig eller omständig?

Förrän eller förens?

Heter det kvalité eller kvalitet?

Skillnaden mellan nått och nåt

Att göra en pudel – varför heter det så?

Stor eller liten bokstav i namn på månader och veckodagar?

Hur använder man &-tecknet?