Mejl, e-post eller mail?Ni har väl hört om förslaget till ny språklag? Att värna om svenskan, känns viktigt i en tid när engelskan blir allt mer dominerande i vårt land. Men man ska förstås inte glömma att ett språk är levande, och att låneord ska in. De får bara inte ta över ...


Varje dag sitter miljoner svenskar vid sina tangentbord och skickar ... ja, vad? Mejl? E-post? Eller mail?

E-post enligt Språkrådet
Språkrådet rekommenderar ordet e-post. Det enskilda meddelandet vill man kalla e-brev, e-postmeddelande eller e-meddelande. Verbformerna blir skicka e-post eller e-posta.

Men nu är ju vi människor "ekonomiska" av oss. Kan vi förkorta och förenkla något, nog gör vi det. Antagligen är detta förklaringen till att så många använder ordet mejl. Även medierna skriver genomgående så, för att foga sig efter dagligt tal.

Mejl i lediga sammanhang
Hur ställer sig då Språkrådet till att mejl faktiskt används överallt? Falkblick Språkvård har fått följande svar: Visst är ordet mejla "okej" i lediga sammanhang, men bara om man använder den svenska stavningen. I seriösa sammanhang bör man använda e-post. Med detta menas brev, visitkort, platsannonser och så vidare. En bra kompromiss, som även Svenska datatermgruppen förespråkar.

Men får Falkblick Språkvård sia om framtiden, så spår vi att mejla snart har helt grönt ljus!

Populära inlägg i den här bloggen

Att göra en pudel – varför heter det så?

Sneak peek eller sneak peak?

PS och DS i brev

Varför säger man "peppar, peppar, ta i trä"?

Omständlig eller omständig?

Vad är det för skillnad mellan en våning och en lägenhet?

Heter det kvalité eller kvalitet?

Varför heter det brittsommar och indiansommar?

Heter det nattygsbord eller nattduksbord?

Munsbit eller mumsbit?